Akademik Metinler (Sağlık Bakanlığı)

Temel İlkyardım (A Düzeyi)
http://www.sabem.saglik.gov.tr/Akademik_Metinler/linkdetail.aspx?id=1094

Sağlık Ocağı İşlevi ve Yönetimi (Birinci Basamak Personeli İçin); http://www.sabem.saglik.gov.tr/Akademik_Metinler/display.aspx?id=1327

Sağlık Ocağı Hizmetlerinde İzleme Değerlendirme ve Eğitim Kılavuzu http://www.sabem.saglik.gov.tr/Akademik_Metinler/linkdetail.aspx?id=1328

Adli Tıp (Birinci Basamak Hekimler İçin) http://www.sabem.saglik.gov.tr/Akademik_Metinler/linkdetail.aspx?id=1384

Sağlık Hizmetleri ve Çalışanlar Açısından Yasal Düzenlemeler http://www.sabem.saglik.gov.tr/Akademik_Metinler/display.aspx?id=1534

Döner Sermaye Mevzuatı
http://www.sabem.saglik.gov.tr/Akademik_Metinler/linkdetail.aspx?id=1320

Reçete Yazma Rehberi
http://www.sabem.saglik.gov.tr/Akademik_Metinler/linkdetail.aspx?id=1176

Ölüm Raporu Yazım Kılavuzu
http://www.sabem.saglik.gov.tr/Akademik_Metinler/linkdetail.aspx?id=1141

Hiç yorum yok: